Spider naevi

Vi behandlar så kallade spider naevi, kärlknippen, men laser. Behandlingen är enkel och effektiv och lämnar inga ärr. 

Ungefär 15 % av alla barn och vuxna har någon typ av spider naevi (nevus araneus). Dessa uppstår mest frekvent i åldern 7-10 år och det är ingen skillnad mellan pojkar och flickor, förutom i puberteten, då flickor har det mer än pojkar, vilket kan bero på hormonella mekanismer. 

Spider naevi förekommer oftast i ansiktet på nedre ögonlocket, på kinden men även på underarmar och på handryggar samt på fingrar. 

Dessa kan försvinna spontant i barndomen, men kan annars behandlas med fördel med laser. 

En behandling kan vara tillräcklig för att få bort dessa. Behandlingen gör att kärlen koagulerar och försvinner.