Ärrbehandling med laser

Vi behandlar ärr efter kirurgiska ingrepp och andra hudskador med fraktionerad koldioxidlaser. Behandling av ärr fungerar bäst på färska ärr, men även äldre, djupare ärr kan behandlas och reduceras betydligt. Att ta bort ärr med fraktionerad koldioxidlaser stimulerar kollagenproduktionen så att huden blir slätare och får bättre struktur och färg. Ärren blir mindre framträdande efter några behandlingar med laser.

Progressiv Förbättring

 

Ärrbehandling med fraktionerad koldioxidlaser innebär hudslipning med laser som förångar översta hudlagret. Huden läker efter några dagar och man kan se en omedelbar förbättring. Förbättringen är progressiv, dvs. fortgår under en längre tid för att sedan ge slätare hud med förbättrad struktur och mindre synliga ärr. För ett optimalt resultat bör behandlingen upprepas några gånger och då med 10-12 veckors intervall.

Behandlingen passar alla typer.

 

Boka gärna konsultationstid för information och prisförslag!